Kontakty

Domov Jistoty, příspěvková organizace

Sídlo organizace:

Šunychelská 1159, 735 81 Bohumín, Nový Bohumín

Chráněné bydlení

Sídlo služby:

Koperníkova 1212, 735 81 Bohumín, Nový Bohumín
tel. 734 692 919

e-mail: chbkopernik@djbohumin.cz
webové stránky: www.domovjistoty.cz

Vedoucí služby, sociální pracovnice, pracovnice pověřená jednáním se zájemci:

Mgr. Jarmila Kyjovská
e-mail: kyjovska@djbohumin.cz
tel. 731 450 024