Úkony péče

Úkony péče jsou poskytovány dle individuálně určených potřeb uživatelů, s přihlédnutím k jejich schopnostem a možnostem. Během poskytování služby je průběžně s uživatelem (v rámci individuálního plánování služby) vyhodnocován a přehodnocován rozsah a způsob potřebné podpory a pomoci u jednotlivých úkonů péče.

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

a) Pomoc s přípravou stravy.

b) Zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel.

Poskytnutí ubytování:

a) Ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti.

b) V případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

a)    Pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti.

b)   Pomoc při údržbě domácích spotřebičů.

c)    Podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

a)         Doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.

b)        Podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů.                                                                                  

c)         Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.        

Pomoc při uplatňování práv oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

a)      Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a uplatněných zájmů. 

b)      Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

a)    Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

b)      Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

c)      Zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání.

d)     Podpora v oblasti partnerských vztahů.                                  

e)      Podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu.

Sociálně terapeutické činnosti

a)      Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

a)      pomoc při úkonech osobní hygieny

a)      pomoc při základní péči o vlasy a nehty

b)      pomoc při použití WC.