Ostatní služby

V Chráněném bydlení mohou být poskytnuty na základě uzavřené dohody mezi poskytovatelem služby a uživatelem další činnosti – fakultativní, které dle svých potřeb navrhne uživatel.